Deel hobby en interesse op ons gezellige besloten Forum en vind een maatje, leuke vrienden, en gezellige contacten. Om meteen te registreren klik op deze tekst.

 

ContactKring.nl is aangesloten bij   Coalitie Erbij.

Omdat ContactKring zich gratis en nonprofit inzet voor het bevorderen van onderlinge contacten hebben wij ons aangesloten bij      Coalitie Erbij.  Lokaal richten wij ons voornamelijk op de regio Gemeente Hardenberg, waar ook het initiatief van deze contactsite zijn oorsprong heeft. Wij zetten ons in om mensen ook fysiek met elkaar in contact te brengen door middel van activiteiten in kleine groepjes. Wij hopen een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het bevorderen van onderlinge contacten, en zo het isolement en ook vereenzaming tegen te gaan.

Wat is Coalitie Erbij ?

Coalitie Erbij is hét nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Coalitie Erbij en de meer dan veertig bij haar aangesloten organisaties werken samen om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen. Om de samenleving bewust te maken van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken. Omdat elk mens telt bij wie eenzaamheid wordt voorkomen of wordt verminderd!

Samen tegen eenzaamheid

Kern van Coalitie Erbij vormen acht landelijke organisaties: Humanitas, KPN Mooiste Contact Fonds, Leger des Heils, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte, Sensoor en Sociaal Werk Nederland. Zij organiseren in het hele land activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. Zoals ontmoetingsmiddagen, uitstapjes, activerend huisbezoek, maatjesprojecten, inloophuizen, vrijwilligerswerk, samen eten en een luisterend oor. Daarnaast maken dienstverleners, kennisinstituten, belangen- en brancheorganisaties die actief zijn op het gebied van eenzaamheid, deel uit van de coalitie.

Lokale samenwerking

In steeds meer gemeenten vinden maatschappelijke organisaties, bedrijven en actieve burgers elkaar om eenzaamheid te verminderen en voorkomen. Zo’n lokale coalitie is dé manier om ervaringen en kennis over wat werkt tegen eenzaamheid te delen en echte oplossingen te bieden voor mensen die iets willen doen tegen eenzaamheid.

Week tegen Eenzaamheid

Belangrijke terugkerende activiteiten van Coalitie Erbij zijn de Kom erbij Festivals in de Week tegen Eenzaamheid. Daarnaast organiseert Coalitie Erbij jaarlijks het Nationaal Eenzaamheid Congres, de Nationale Eenzaamheid Lezing en de Nationale Eenzaamheid Prijs. Eenzaam.nl is een initiatief van Coalitie Erbij. Coalitie Erbij is in 2008 opgericht.

Lees meer over Coalitie Erbij op www.samentegeneenzaamheid.nl